Penzion Baborákovi

Dětenice 110,50724 Dětenice
775202536 nebo 776265432
detenice110@seznam.cz

 

1.   Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.
 
2.   Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle platného     
      ceníku provozovatele.
 
3.   Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14.00 až 
      do 16.00 hodin, později po telefonické dohodě.
 
4.   Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen 
      neprodleně oznámit správci penzionu.
 
5.   Po ukončení pobytu musí být pokoj vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje 
      předány do 11.00 hodin.
 
6.   V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude 
      mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 
7.   Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ.
 
8.   Bez souhlasu majitele není dovoleno přemisťovat nábytek a zařízení pokojů.
 
9.   Psi mohou být ubytováni za poplatek a za předpokladu, že během pobytu
      nezůstanou sami na pokoji a nebudou rušit ostatní ubytované hosty.
 
10. V prostorách penzionu je k dispozici Wi-Fi připojení zdarma.
 
11. Noční klid v budově penzionu platí od 22.00 do 6.00 hodin.
 
12. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu nebezpečí 
      vzniku požáru či situaci vyžadující zákrok policie nebo lékaře a v rámci svých 
      možností učinit vše, aby bylo zabráněno šíření požáru nebo odvráceno hrozící 
      nebezpečí.    
      Ohlašovny – telefonní čísla:
      TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ   112
      PRVNÍ POMOC        155
      HASIČI                     150
      POLICIE                   158
    
13. Žádáme hosty penzionu, aby se v zimním období přezouvali do domácí obuvi.
      Majitel: Šárka Baboráková, tel. 775 202 536, Aleš Baborák, tel. 776 265 432
 
      Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt. Šárka a Aleš Baborákovi